Garageportar - En hel del rörande Garageportar


Garageportar

Garageportar

Garageportar används som passage för bilar, lastbilar och bussar att ta sig in och ut ur garage. Garageporten kan även användas av gående och för cyklar vilka även kan använda en garagedörr.

Skillnaden mellan garageportar och garagedörrar är förutom storleken att en dörr alltid är ledad på vänster eller höger med gångjärn. Om de är en dubbeldörr eller så kallad pardörr som har två dörrar och dessa sitter på ett garage kallas dörrarna garageport.

Garageportar kan användas till öppningar även i andra byggnader än bara garage som t.ex. förråd, verkstäder, industrilokaler, cykelhandlare, idrottshallar eller ladugårdar.Typer av garageportar

Det finns flera typer av garageportar förutom de som är gångjärnsupphängda dubbeldörrar som kallas slagdörrar. De typer av garageportar som normalt finns är.

Garageport
  • En takskjutportar skjuts upp i taket och är ledad så att dörren segment stegvis åker på en horisontell ledare i taket.
  • En rullport kan liknas vid en rullgardin och den mjuka porten rullas upp på en rulle i portens överkant.
  • En vipport vippas upp i taket med hjälp att starka fjädrar
  • En slagport till ett garage består av två dörrar, en vänsterhängd och en högerhängd
  • En vikport viks upp i portöppningens överkant eller viks åt sidan
  • En hangarport är en mycket str port som består av ett antal fasta sektioner som skjuts åt sidan
  • En sidoskjutport är en takskjutsport men som åker in längs ena sidoväggen
  • En automatisk garageöppnare kan förenkla livet mycket och minskar slitaget på porten

I privata garage är takskjutporten den klart vanligaste garageporten som monteras nuförtiden. I industrilokaler används framför allt rullportar, skjutportar hangarportar eller vikportar.